View of mountain from gondola Asitz Mountain, Leogang, Austria